Amaç Bildirgemiz

Amacımız Öğrencilerimizi,

Milli-Manevi Değerlerini Benimseyen, Kendini Doğru İfade Edebilen, Yeterli ve Dengeli Beslenen, Sağlıklı, İnsan-Kul Hakkı Bilincine Haiz, Okuma Alışkanlığına Sahip, Araştıran, Başarılı, Mutlu, Sorumluluk Duygusu Gelişmiş, Disiplinli ve Yüksek Karakterli  Şahsiyetler olarak yetiştirmektir.


Our aim is to our students,

To Provide Education Service That Adopts National-Spiritual Values, Expresses Oneself Correctly, Eats Sufficient and Balanced Nutrition, Healthy, Has Awareness of Human Rights, Has Reading Habits, Researches, Successful, Happy, With Developed Sense of Responsibility, Disciplined, High Character, Personalities .