Blue and White Modern Congratulations Banner
Blue and White Modern Congratulations Banner kopyası
Banner Çalışması
PlayPause

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu...

Özel Ferhatlar Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını önemsediğimiz kadar “karakterli” olmalarını da önemsiyoruz. Bu perspektiften hareketle öğrencilerimizin “iyi insanlar” olarak yetişmeleri için belirlediğimiz “Ferhatlar Hassasiyetleri”ni eğitimin her aşamasında uygulamaya özen gösteriyoruz.

Okulumuzda;

Güvenli ve huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan;

Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içerisinde hareket eden;

Değerlerini merkeze alan,

Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip,

Kültürler arası anlayış sahibi olan, saygı çerçevesinde geçmişi ve geleceği arasında köprü kurabilen güçlü nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | ÖĞRENCİ KEŞFİ

Veli olarak öğrenim hayatınızda bir zamanlar “DEHA” olarak derecelendirilmiş olmanız oldukça muhtemeldir, ancak yol boyunca bir yerlerde bu harika özelliğiniz keşfedilememiş ve belki de bu sebeple kaybolmuş olabilir. 

Misafir öğrencilere ücretsiz olarak uyguladığımız özel bir test ile öğrencilerin algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerisini ölçüyoruz ve oluşturulan karne ile velilerine öğrencisinin bilişsel beceri ve yetenekleri hakkında bilgiler sunuyoruz.

Siz de öğrencinizi keşfetmek istemez misiniz?  Başvuru için aşağıdaki linki tıklayınız.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | SAĞLIKLI BESLENME

Yeni ve sıradışı olmayan hiçbir uygulama inovasyon tanımının içine giremez. İnovasyon konusunda örnek olacak pek çok uygulamanın öncüsü olan Özel Ferhatlar Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana “Kantinsiz Okul” olmanın farklılığını yaşamakta ve yaşatmaktadır. Ferhatlar öğrencileri, tüm beslenme ihtiyaçlarını okulda karşılamakta ve sağlıksız hiçbir ürünün okula girişine izin verilmemektedir.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | DEĞERLERİNE BAĞLILIK

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan millî, manevi, toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, onları bu değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı hayat tarzı hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığıyla öğrencilerin temel insanî özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak temel hedefimizdir.

Bu temel hedef çerçevesinde gerçekleştirilmek istenenler:

 1. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, bu değer ve erdemlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi
 2. Toplum tarafından kabul gören değerlerin, uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi
 3. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi
 4. Hayata rehber olacak ahlakî değerlerle donatılmış, akademik bilgisi yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi
 5. Kültürel kodların aktarılması, güçlendirilmesi
 6. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlakî ve etik değerlere uygun olarak şekillendirilmesi
 7. “Ahlak temelli disiplin” kavramının yerleştirilmesi
 8. Öğrencilerde ahlakî bir topluluk bilincinin oluşturulması

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | GELECEĞİN EĞİTİMİ

Kodlama derslerinde öğrencilerin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen çalışmalar bir program dâhilinde sunulmaktadır.

En temel elektronik uygulamalardan başlayarak ileri ve sınır tanımayan robotik uygulamalara kadar derslerimizi planlıyoruz. Bir robotun hareket edebilme kabiliyeti, mekanik tasarımı ve programlanmasına yönelik çeşitli dersler sınıf seviyelerine göre yıl boyunca işlenmektedir.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | DİL EĞİTİMİ

Uzun yıllardır denenmekte olan gramer ağırlıklı öğretme metodlarının aksine, dil ediniminde gerçeği keşfedip anadili öğrenme metoduyla konuşmayı sevdirerek öğreten bir disiplinle öğrencilerimize yabancı dili “Sevdiriyor, öğretiyor ve konuşturuyoruz!”

Yeni Bir Dil Edinim Programımız;

 • Anadil öğrenme metoduna dayanmaktadır.
 • Bütün Dünya’da herkesin anadilini öğrenme sürecinde yaşadığı “Dinleme-Konuşma-Okuma ve Yazma” becerileriyle devam eder.
 • Çoklu tekrar ve teleffuz yöntemiyle hareket eder.
 • Her öğrenciyi aktif olarak öğrenme sürecine dahil eder.
 • Sınıf içi öğrenme ortamını görsel ve işitsel zenginlikleriyle destekler.
 • Her sınıf düzeyinde hazırlanmış özel müfredatı sayesinde kelime ve cümle kalıplarıyla ilerler.
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalarda başarı elde edilmesini sağlar.
 • Sınav grubu ğrencilerine yönelik Kendu Exam modülüyle konuşma becerisinin yanısıra akademik başarıyı da destekler.
 • Starters, Learners, Narrators ve Speaking aşamalarıyla öğrenmeyi ve konuşmayo sağlar.
 • Kendu Kids modeliyle dil edinim sürecinde Anaokulu, İlkokul ve ortaokul öğrencilerine özel içerik sunar.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | SINAV HAZIRLIKLARI

Öğrencilerimizin hayalindeki liseyi kazanmaları için deneme sınavları uygulanmakta ve ayrıntılı analizler ile geri bildirim yapılmaktadır. Öğrencilerimize bütün konularla ilgili testler sunulmakta ve bu testler sınıfta çözülmektedir.

Danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenci grupları oluşturulmakta ve hazırlık çalışmaları bu şekilde yürütülmektedir. Rehberlik servisimiz bu süreçte öğrencilere destek vermek için Verimli Ders Çalışma ve Dinlenme, Sınav Sistemi, Çoktan Seçmeli Sınavlara Yatkınlık, Sınav Kaygısı ve Motivasyon gibi konularda seminer çalışmaları yapmaktadır.

7 ve 8. sınıflarda, tüm öğrencilerimiz için lise yerleştirme sınavlarına destek ve pekiştirme amaçlı etütler yapılmaktadır. Sınav sonrası öğrenci bazlı ve detaylı yapılan “sınav sonuç analizleri” ile eksikler tespit edilmekte ve tam öğrenme sağlanmaktadır.

Danışmanlık Sistemi

Liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimizin çalışmalarını bütün aşamalarıyla titizlikle takip edebilmek için danışmanlık sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde öğretmenlerimiz;

 • Sınav başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapar.
 • Haftalık çalışma performansını ve akademik gelişmeyi takip eder.
 • Öğrenciye özel çalışma programı oluşturur.
 • Öğrencinin güçlü yönlerinin farkına varmasına ve bu yönlerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Öğrencinin kendine güvenini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Odaklanma, dikkati toplama etkinlikleri planlar.
 • Öğrenciye doğru lise seçiminde rehberlik eder.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık birimimizde hemşiremizle koruyucu sağlık hizmeti kapsamında hizmet sunuyoruz.

Öğrencilerimizin her türlü sağlık sorunu ile yakından ilgileniyoruz. Ayrıca hemşiremiz tarafından ilk muayenesi yapılan öğrencimize ait bilgiler kayıt altında tutulmaktadır.

Sağlık birimimiz, okul kazaları ve akut gelişen hastalıklarda öğrencilerin 2. ve 3. basamak tedavi merkezlerine, resmi veya özel hastanelere  yönlendirme işlemini gerçekleştirmektedir. Acil ve müdahale isteyen vakaların sevki  ambulans çağrısı ile ilgili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Ferhatlar'da öğrenme yolculuğu | SOSYO KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğretim programlarının gerektirdiği akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal  becerilerinin gelişmesini sağlayacak ders dışı çalışmalar öğrenci kulüp faaliyetleri ve topluma hizmet etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlerimizin rehberliğinde yürütülmektedir.

Öğrenci çalışmalarının aktif olarak sürdürülmesi, öğrenimin pekiştirilmesi bakımından önemli ve gereklidir. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin kendilerini keşfetmesine güven duymasına sorumluluk almasına uyum sağlamasına güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat vermektedir. Eğitim programlarının içinde sistemli bir şeklide verilen bu tür etkinlikler eğitimi desteklemekte öğretimi pekiştirmektedir.

Öğrencilerimizin sadece bilgi alan ve sınavlara hazırlanan bireyler olmasının ötesinde aldıkları bilgileri kullanabilen kendini doğru ifade edebilen sorun çözme becerileri gelişmiş sorumluluklarının farkında olan bireyler olması bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda okulumuzda tüm sosyal kültürel sanatsal ve sportif etkinlikler okul yönetimi ve velilerin işbirliği ile okul içi ve dışı olanaklardan yararlanılarak yürütülmektedir.

Her öğrencimize günde 3 öğün yemek ikram ederek onları aperatif beslenmenin getirdiği olumsuzluklardan uzak tutuyoruz. Onlara sağlıklı bir eğitim ortamı sunuyoruz.

 

Mezun olan her 3 öğrencimizden 1’i Fen Lisesinde öğrenimini sürdürüyor.

Her yaşa uygun KenDu programlarıyla yabancı dil edinim sürecini kolaylaştırıyoruz. Öğrencilerimize ana dili öğrenme metodlarıyla daha kalıcı bir dil gelişim süreci sunuyoruz.

Milli, Manevi ve Kültürel değerlerin öğretiminde öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim, Sure-Dua, Siyer-i Nebi, Adab-ı Muaşeret gibi eğitimler sunuyoruz.

Öğrencilerimize sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki çalışmalarla rehber oluyor, meraklarının peşinde maceralarına yoldaş oluyoruz.

Çocuklarınızı bugünün ihtiyaçlarına göre değil onların geleceğine göre yetiştiriyor, geleceğin teknolojiyle donatılacak dünyasına hazırlıyoruz.

Rakamlarla Ferhatlar Eğitim Kurumları

77

Elde ettiğimiz ödül sayısı

214

Ekip arkadaşımızın sayısı

13

Geride kalan yıl

4372

Eğitim verdiğimiz öğrenci sayısı

1622

Eğitim alan aile sayısı

573

Mezun sayısı

144

Fen lisesi başarısıyla mezun öğrenci sayısı

25

Akademik başarı oranı %

Bursluluk Sınavlarınız Ne Zaman Yapılıyor?

Eğitim Bursu için sınavlarımız mart ayının ilk haftasında yapılır. Eğitim Bursu sınavlarının müracaatları ocak ayından itibaren web sayfamız üzerinden alınır.

Bursluluk Oranlarınız Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Eğitim bursu oranları Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeye bağlı olarak belirlenir. Sınav sonucuna göre sınav yönergesinde belirlenen kriterler çerçevesinde öğrencilere %100’e varan oranlarda Eğitim Bursu verilir.

Hangi Sınıflar Bursluluk Sınavına Katılabilir?

İlkokulda 4.sınıf, ortaokulda 5,6 ve 7.sınıf öğrenciler bursluluk sınavına katılabilir.

Bursluluk Sınavı dışında burs alınabilecek uygulamanız var mı?

Yetenek Keşfi Testlerine katılarak %50’ye varan oranlarda eğitim bursu hakkı elde edebilirsiniz.

1.sınıftan 8.sınıf da dahil olmak üzere arzu eden öğrenciler bu teste yılın herhangi bir zamanında randevu alarak ücretsiz katılabilirsiniz.