Bilişsel Beceri Testi ile Öğrenci Profil Analizi Uygulaması

Denizli’de sadece Ferhatlar’da…

Peki, Nedir Bilişsel Beceri Testi?

Alanında uzman pedagoglar, deneyimli akademisyenler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları tarafından geliştirilip, projelendirilmiş bir uygulamadır. Klasik sınavların zayıf yönü olan tesadüfi sonuçları ortadan kaldıran ve öğrencilerin verdiği cevaplar ile bakış açılarını analiz etmeye yardımcı olan “Askıda Sorular” metoduyla hazırlanarak uygulanan testtir.

Bilişsel Beceri testi bir zeka testi midir?

Bireyin ilk çocukluk döneminde edinmeye başladığı dikkat, algılama, mantık ve akıl yürütme gibi kazanımları, eğitim-öğretim sürecinde ne kadar kullandığını ölçen bir uygulamadır. Öğrencinin ne öğrendiğini değil, öğrenmesine yardımcı olan etkenleri ne düzeyde kullandığını ölçen ve bu etkenleri daha verimli kullanması yönünde önerilerde bulunan bir uygulamadır. O sebeple BBT, zeka seviyesi ölçüm testi değildir.

Bilişsel Beceri Testi ücretli bir test midir?

Başvuru ve randevu esasına bağlı olarak misafir öğrencilere ücretsiz olarak bir kez uyguladığımız bu test ile öğrencilerinin bilişsel becerilerini (algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerisini) ölçüyoruz. Ölçüm sonrasında hazırladığımız karne eşliğinde veliye öğrencisi hakkında genel olarak bilgi veriyoruz. Bilgilendirme için uygulamadan sonra farklı bir gün bir görüşme daha yapılmaktadır.

Bilişsel Beceri Testi Sonuçlarına göre burs imkanı bulunuyor mu?

Bilgilendirme görüşmesinde öğrencinin bilişsel beceri sonuçları ele alınmaktadır. Burs imkanı için, sınıf düzeyindeki kontenjanlar nisbetinde; bilişsel beceri testi sonuçlarındaki yüzdeliğe, akademik, yabancı dil, kültürel, sanatsal ve sportif beceri verilerine bakılmaktadır. Sonuçlara göre öğrenciye 4 yıl geçerli olacak şekilde çeşitli oranlarda burs imkanları da sunulmaktadır.