Denizli’de İlk ve Tek! Sadece Ferhatlar’da..

BBTest Nedir?

Bilişsel Beceriler Testi (BBTest), klasik sınavların zayıf yönü olan tesadüfi sonuçları ortadan kaldıran ve öğrencilerin verdiği cevaplar ile bakış açılarını analiz etmeye yardımcı olan “Askıda Sorular” metoduyla hazırlanan sınav yöntemidir.

Başvuru esasına bağlı olarak misafirlerimize ücretsiz olarak bir kez uyguladığımız bu test ile öğrencilerinin bilişsel becerilerini (algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme ve işlem becerisini) ölçüyoruz. Ölçüm sonucuna dair bir karne hazırlıyoruz. Velilere öğrencileri hakkında genel olarak bilgi veriyoruz.

İkinci ve sekizinci sınıf arası öğrencilere uyguladığımız bu testlerin, doğru tavsiyelerin önünü açtığı %95 gibi kesine yakın bir oranla kanıtlanmıştır.