Ferhatlar Eğitim Kurumlarının, her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geliştirdiği eğitim planlamasının ortak paydası, Ferhatlar şahsiyeti oluşturma gayretidir. Ferhatlar şahsiyetine sahip öğrenciler, gücünü bilgiden alır, bilmediğinin gücünü iddia etmez. Bilmenin kendisine değer verir ve bu farkındalığı da davranışlarına yansır. Duygu, irade ve eylemi birbiriyle ilişkilendirip aralarındaki uyumu sağlarken kendisini yönetme becerisi kazanır.

Düşünce

Düşünceyi yönetme; kişinin dış dünyayı algılama ve öğrenme becerilerine dair donanımlarını aktif kullanmasıdır. Algılama, bilgi ve belgeye ulaşma, onları analiz etme ve kendine gerekli olanları seçip kullanılacak hale getirme sürecini en hızlı ve verimli şekilde yapabilme kabiliyetidir.

Duygu

Duyguları yönetme; kişinin kendi duygusal zekâsının farkında olmasıdır. Duyguları ile iyi geçinme, onları doğruya yönlendirme ve gerektiğinde kontrol edebilme becerisidir.

İrade

İradeyi yönetme; seçenekleri okuyabilme, özgürce tercih yapabilme, bu tercihlerin ve sonuçlarının sorumluluğunu alabilme kabiliyetidir.

Eylem

Eylemleri yönetme; kişinin hayatındaki rutin eylemlerine, planladıklarına ve öngörülerine gerekçeler oluşturduğu alandır. Yapma gücünü ortaya koyma, yaptığı eylemi bilerek ve isteyerek yapma, yaptıktan sonra da onları değerlendirme ve geliştirme kabiliyetidir.

Ferhatlar Eğitim Kurumları, öğrencilerinin bilişsel ve duygusal gelişimlerini günbegün gözlemleyen öğretmenler, PDR uzmanları ve veliler ile iş birliği içinde hareket etmeyi oldukça önemsiyor. Çünkü öğrencinin bu uzun soluklu şahsiyet geliştirme sürecinin böylelikle çok daha sağlıklı olacağına ve kolaylaşacağına inanıyor.