Ferhatlar Eğitim Kurumlarında, her öğrencinin bilişsel, duygusal, manevi ve sosyal gelişimini önemseyen ve ona uygun politikaların, öğrencilerin takip edilerek belirlendiği gelişimsel rehberlik modeli esas alınmıştır. Bu yaklaşım ışığında her bir öğrencimize yönelik “kendini tanıma, kabul etme, problem çözme, sosyal ilişkiler kurabilme, uyum sağlayabilme, ilgi ve yeteneklerini keşfetme, duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilme, ruhsal yönden dayanıklı ve duyarlı, şahsiyet bütünlüğünü sağlayan bireyler” olabilmeleri için yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşmeler ve grup etkinlikleri yapılmaktadır.

Bireysel görüşmelerde ve çalışmalarda karakter özelliklerine dair önemli noktaları keşfetmekte ve her bir öğrencimize yönelik yaklaşımı bu sayede belirlemekteyiz.

Grup çalışmaları, duygu düzenleme, düşünme becerileri ve davranış yönetimi temaları ile destek etkinliklerden oluşmaktadır ve sınıfın tamamı ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ile öğrencilerimizin, çeşitli teknikler vasıtasıyla özellikle sorun yaşadıkları alanların tespit edilmesi ve bu alanlar üzerinde yoğunlaştırılmış bir çalışma yapabilmesi hedeflenmektedir.

Ferhatlar Psikolojik Danışma ve Rehberlik ekolü, bireysel olmayı, bireye özgü olmayı ve sorunuyla, başarısıyla sistemine dâhil olan her bireyi ileriye taşımayı, fayda sağlayabilmeyi, gelişimine destek olabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Bireysel olarak her dönemde her velimizi en az bir kere görmeyi hedefleyen bizler, bu görüşmelerde sizlere evlatlarınızın gelişimi ile ilgili olarak fark ettiklerimizi, keşfettiklerimizi aktarıp görüşmenin ardından sizlere yapmış olduğumuz yönlendirmeleri ve vermiş olduğumuz tavsiyeleri hayata geçiriyor olmanızı yakından takip ediyor olacağız.

Çocuklarımızın gelişim seyriyle ilgili en önemli paydaşımız olan velilerimiz sıklıkla bilgilendirilirken; ebeveynlere yönelik etkinlikler, seminer çalışmaları ve bireysel danışma ile de bu süreç desteklenmektedir. Sahip olduğumuz özgün bakış açısı ile rehberlik servisi okul çalışmalarının bel kemiği ve önemli bir tamamlayıcısıdır.

Okulumuzdaki rehberlik faaliyetleri dört başlık altında toplanmıştır;

Öğrenciye Yönelik

• Oryantasyon/Uyum Çalışmaları

• Öğrenci Tanıma Çalışmaları

• Soruna Yönelik Danışmanlık Çalışmaları/Krize Müdahale Çalışmaları

• Yatırım Amaçlı Rehberlik/Gelişimi Destekleyici, İlgi ve Yeteneklerine Uygun Yönlendirme

• Grup Rehberliği Dersleri

Veliye Yönelik

• Veli Tanıma Çalışmaları

• Bireysel Danışmanlık Desteği

• Sosyal Etkinlikler

Öğretmene Yönelik

• Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri/Ferhatlar Öğretmen Akademisi

• Bireysel Danışmanlık Hizmeti

• Motivasyonel Çalışmalar