İnce Motor Gelişim Alanı Özellikleri

1-Saçını tarar.
2-Giysilerini yardımsız çıkarır, giyer.
3-Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
4-Giysilerini asar.
5-Ayakkabıların bağcıklarını yardımla bağlar.
6-Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
7-Dişlerini fırçalar.
8-Sofra kurallarına uygun davranır.
9-Yemekle ilgili araç gereçleri doğru kullanır.
10-Ev işlerine yardımcı olur.
11-Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar.

Dil gelişim alanı özellikleri

1-Sesin özelliğini söyler.
2-Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
3-Birleşik cümleler kurar.
4-4-5 sözcüklü cümleler kurar.
5-Konuşmalarında bağlaçları kullanır.
6-Konuşmalarında olumsuz sözcük yapılarını kullanır.
7-Konuşmalarında edat kullanır.
8-Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
9-Sözcüklerin anlamlarını sorar.
10-Nesnelerin işlevlerini sorar.
11-Nesnelerin işlevleriyle ilgili soruları yanıtlar.
12-Nede,nasıl,kim gibi sorulara yanıt verir.
13-Art arda verilen iki veya üç yönergeyi yerine getirir.
14-Görüş alanı dışındaki nesnelerle ilgili yönergeleri yerine getirir.
15-Kısa,basit öykülerle ilgili soruları yanıtlar.
16-Az sayıda ses hatasıyla konuşur.
17-Deneyimleriyle ilgili konuşur.

Sosyal-Duygusal Gelişim Alanı Özellikleri

1-Adını,soyadını ve yaşını söyler.
2-Duygularını jest ve mimiklerle ifade eder.
3-Başkalarının duygu durumlarına uygun tepkiler verir.
4-Yetişkin /akran liderliğine uyum gösterir.
5-Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.
6-Başkalarına yardım etmeye karşı isteklidir.
7-Başladığı işi sürdürme çabası gösterir.
8-Sosyal problemlerin çözme konusunda çaba gösterir.
9-Gerektiği durumlarda bağımsız davranır.

Yetenek Testi

Kaba Motor Gelişim Alanı Özellikleri

1-Dairesel çizgide yürür.
2-Koşarken komutla yön değiştirir.
3-30 cm. yükseklikten atlar.
4-Engelin üzerinden çift ayak atlar.
5-Durduğu yerden kollarından kuvvet alarak çift ayakla ileri doğru atlar.
6-Tek ayak üzerinde ritmik olarak 4-6 kere sıçrar.
7-Galop hareketini yapar.
8-Kayma adımı yaparak ilerler.
9-Tek ayakla sekme hareketi yapar.
10-Topu yerde 3 kere sektirir.
11-Küçük topu tek elle atar.
12-Atılan topu elleriyle tutar.
13-Küçük topu yerden yuvarlar.
14-Koşarak sabit topa ayakla vurur.
15-Raket/sopa ile sabit topa vurur.
16-Tek ayak üzerinde 7-8 saniye durur.
17-Denge tahtasında ayak değiştirerek yürür.
18-Bisikletle köşeleri döner.
19-Basit dans adımları yapar.
20-Örneğe bakarak gösterilen modeli çizer.
21-Nesneleri ipe dizer.

Bilişsel Gelişim Alanı Özellikleri

1- İnsan resmini 6 ögeyi içerecek şekilde çizer.
2- 4-10 parçalı yapbozu tamamlar.
3- Nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.
4- 1-5 nesneyi ortak özelliklerine göre gruplandırır.
5- 1’den 20’ye kadar birer ritmik sayar.
6- Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir.
7- Verilen iki yarımı birleştirerek bütün oluşturur.
8- Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygular.
9- Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.
10- Birkaç nesnenin hangi malzemeden yapıldığını söyler.
11- 10 küple kule yapar.
12- Farklı dokulardaki nesneleri ayırt eder.
13- Renkleri isimlendirir.
14- Kısa bir süre önce gördüğü nesne/kişi/ resimle ilgili sorulan sorulara cevap verir.
15- Resimlerdeki eksik parçaları örneğe bakarak tamamlar.
16- Gösterilen resimlerden öykü oluşturur.
17- Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap verir.
18- Nesneleri çeşitli özelliklerine göre karşılaştırır.
19-İ ki nesneden oluşan örüntü yapar.
20- Seslereki farklılıkları(yüksek ses,kalın/ince ses gibi) ayır eder.